Biruni Üniversitesi
Etik Kurul Web sitesi
Biruni Üniversitesi
Etik Kurul Web sitesi

Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başvuru Dosya İçeriği

DİKKAT..! AŞAĞIDA YER ALAN MADDELERİ YERİNE GETİRMEYEN PROJE SAHİPLERİNİN PROJELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR…!

  • Dikkat..!!!  Başvuru dosyaları mavi ince dosya içinde ve ayrı ayrı 13 ADET şeffaf dosya şeklinde hazırlanacaktır.
  • Dikkat..!!!  Başvuru dosyası tek kopya olarak, aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalı ve dosya içeriğini kapsayan bir CD ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Dikkat…!!!  Projelerinizin son teslim tarihi her ayın 15’i dir…! Değerlendirme tarihi ise her ayın son haftasıdır.15’inden sonra gelen dosyalar teslim alınmayacaktır..!
  • Dikkat..!!!  Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başvuruları, Reyhan Binası 9. Kat Etik Kurul Sekreterliği odasına (919) yapılacaktır. Dikkat…!  15.inden sonra teslim edilen projeler bir sonraki ay olacak olan etik kurul toplantısında değerlendirilecektir.!!!
  • Dikkat…! ” Lisansüstü tez çalışmaları için yapılan etik kurul başvurularında, ilgili enstitüden tez önerisinin kabul edildiğini gösteren belgenin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.”

Tüm belgeleri indirmek için tıklayınız.

İlgili Belgeler:

1) Başvuru Kontrol Listesi

2) Araştırmacı Dikkatine…!

3) Başvuru Formu(Dilekçesi) 

4) Araştırma Bilgileri

5) Araştırmanın Genel Niteliği ve Türü

6) Araştırmanın Amacı ve Bilimsel Dayanağı

7) Kullanılacak Yöntem, Araçlar/Malzemeler

8) Kaynaklar

9) Ekler

10) Gönüllü olur formu

11) Taahhütname

12) Özgeçmişler

13) Helsinki Bildirgesi