Biruni Üniversitesi
Etik Kurul Web sitesi
Biruni Üniversitesi
Etik Kurul Web sitesi

Başvuru Dosyası

Başvurular Reyhan Binası 9. Kat Etik Kurul Sekreterliği odasına (919) no’lu odaya yapılacaktır.

İlgili Belgeler;

1-biruni-kaek-basvuru-kontrol-listesi-30032015

2-İndeks

3- biruni-kaek-basvuru-ust-yazi-ornegi

4- biruni-bilgilendirme

5- sekreter-on_bilgi_formu

6- iku_ve_ilu_cercevesinde_bilgilendirme_belgesi

7- klinik-arastirma-basvuru-formu

8- sb-ozgecmis-formu

9- basvuru-formu-butce

10- helsinki_bildirgesi

11- klinik-arastirmalarda-degisiklik-basvuru-formu

12- proje-yazim-formu (Araştırma Protokolü)

13- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

14- Olgu Rapor Formu

15- Taahhütname

16- Araştırma için kurum imzası / Firma için imza sirküsü

17- Literatür (En az 2 adet güncel kaynak)

18-Tüm dökümanların yer aldığı CD