Biruni Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi

  Unvanı Adı Soyadı Uzmanlık Alanı Çalıştığı Kurum

1.

Prof. Dr.

Zeliha YAZICI
(Etik Kurul Başkanı)

Farmakoloji

Biruni Üniversitesi

2.

Prof. Dr.

Mehmet Yusuf ÇELİK
(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Biyoistatistik

Biruni Üniversitesi

3.

Doç. Dr.

Yesemin MÜŞTERİ OLTULU
(Bildirimlerin Değerlendirilmesinden Sorumlu Üye)

Tıbbi Genetik

Biruni Üniversitesi

4.

Prof. Dr.

Emel CANBAY

Genel Cerrahi

Biruni Üniversitesi

5

Öğr. Gör.

Sarper KARA

Biyomedikal Mühendis

Biruni Üniversitesi

6.

Dr.Öğr.Üye.

Yonca ZENGİNLER

Fizyoterapi

İstanbul Üni. Cerrahpaşa

7.

Avukat

Mesut KEBABCI

Hukuk

Serbest

8.


Mehmet Menderes ÜNAL

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye

Biruni Üniversitesi

9.

Doç. Dr.

Serap YAVUZER

İç Hastalıkları

Biruni Üniversitesi

10.

Doç. Dr.

Gamze TANRIVERDİ

Histoloji ve Embriyoloji

İstanbul Üni. Cerrahpaşa

11.

Prof. Dr.

Dilara Füsun İÇAĞASIOĞLU

Çocuk Nörolojisi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Sekreterya:

 
1 Mehmet GÖGEN
2 Rabia GÜNAY