Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başvuru Dosya İçeriği

  • DİKKAT..! AŞAĞIDA YER ALAN MADDELERİ YERİNE GETİRMEYEN PROJE SAHİPLERİNİN PROJELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR…!

 

  • Dikkat..!!!  Başvuru dosyaları mavi ince dosya içinde ve ayrı ayrı 13 ADET şeffaf dosya şeklinde hazırlanacaktır.

 

  • Dikkat..!!!  Başvuru dosyası tek kopya olarak, aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalı ve dosya içeriğini kapsayan bir CD ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Dikkat…!!!  Projelerinizin son teslim tarihi her ayın 15’i dir…! Değerlendirme tarihi ise her ayın son haftasıdır.15’inden sonra gelen dosyalar teslim alınmayacaktır..!

 

  • Dikkat..!!!  Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başvuruları, Biruni Üniversitesi Yeni Reyhan Binası 3.Kat Etik Kurul Sekreterliği odasına yapılacaktır.

 

. Dikkat…!  15.inden sonra teslim edilen projeler bir sonraki ay olacak olan etik kurul toplantısında değerlendirilecektir.!!!

      .Dikkat…! ” Lisansüstü tez çalışmaları için yapılan etik kurul başvurularında, ilgili enstitüden tez önerisinin kabul edildiğini gösteren belgenin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.”

İlgili Belgeler:

1-Başvuru Kontrol Listesi

2-Araştırmacı Dikkatine…!

3-Başvuru Formu(Dilekçesi) 

4-Araştırma Bilgileri

5- Araştırmanın Genel Niteliği ve Türü

6- Araştırmanın Amacı ve Bilimsel Dayanağı

7-  Kaynaklar

8-Kullanılacak Yöntem, Araçlar/Malzemeler

9Ekler

10-gonullu-olur formu

11-taahhutname

12- Özgeçmişler

13- Helsinki Bildirgesi